دانلود این آلبوم
موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل
.
Night Psy Trance / Night Full On / Dark Psy

ChakraView & Friends – Fools Paradise

Artist :  ChakraView & Friends
Album : Fools Paradise
Genre : Night Psy Trance / Night Full On / Dark Psy
Lable : World People Prod
Release : 2019.02.15

ChakraView & Friends – Fools Paradise

دانلود آلبوم موزیک الکترونیک در ژانرسایکدلیک و استایل

Genre : Night Psy Trance / Night Full On / Dark Psy
Moods : Trippy  Energy Chemical

آهنگ سایکو تریپی
اگر مخاطب این سبک هستید به کانال تلگرام ما در این ژانر بپیوندید
از قابلیت جستجوی مود استفاده کنید
مدیریت مجموعه ایرانیان دیجی
Dj HellX