دانلود این آلبوم
موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل
.
Night Psy Trance / Night Full On / Dark Psy

ChakraView & Friends – Fools Paradise

Artist :  ChakraView & Friends
Album : Fools Paradise
Genre : Night Psy Trance / Night Full On / Dark Psy
Lable : World People Prod
Release : 2019.02.15

ChakraView & Friends – Fools Paradise

نمونه موزیک های مطالب سایت و لینک های دانلود با گذشت 6 ماه از انتشار آن پاک میشوند
اما میتوانید در کانال تلگرام ما دانلود کنید


The music samples of the site contents & Download Links is deleted after 6 months of There publication But You Can Download These In Our Telegram Channel

دانلود آلبوم موزیک الکترونیک در ژانرسایکدلیک و استایل

Genre : Night Psy Trance / Night Full On / Dark Psy
Moods : Trippy  Energy Chemical

آهنگ سایکو تریپی
اگر مخاطب این سبک هستید به کانال تلگرام ما در این ژانر بپیوندید
از قابلیت جستجوی مود استفاده کنید
مدیریت مجموعه ایرانیان دیجی
Dj HellX