دانلود این آلبوم
موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل دارک سای ترنس و فارست
.
Dark Psy / Forest

VA – Kaizen

Artist :  VA
Album : Kaizen
Genre : Dark Psy / Forest
Label : Brahmasutra Records
Release : 2019.04.20

VA – Kaizen

موزیک دارک سای و فارست
دانلود آهنگ سایکدلیک مخصوص تریپ اسیدی

Moods : Trippy Alien Night Energy

اگر مخاطب این سبک هستید به کانال ما در این ژانر بپیوندید
کانال مجزا استایل های سایکدلیک

روبات پیشرفته موزیک ایرانیان دیجی در تلگرام

از قابلیت جستجوی مود استفاده کنید
مدیریت مجموعه ایرانیان دیجی
Dj HellX