دانلود این آلبوم
موزیک الکترونیک در ژانر سایکدلیک و استایل چیلگرسیو
.
CHILLGRESSIVE / Psybient

Dense & Translippers – Entitas

Dense & Translippers - Entitas سایکدلیک اسیدی تریپی

Artist : Dense & Translippers
Album : Entitas
Genre : CHILLGRESSIVE / Psybient
Label : Cosmicleaf Records
Release : 2019.05.02

Dense & Translippers – Entitas

دانلود آهنگ سایکدلیک جادویی
موزیک مخصوص تریپ اسیدی

Moods : Magical Trippy Chill Enigmatic

اگر مخاطب این سبک هستید به یکی از کانال های تلگرام ما در این ژانر بپیوندید
کانال مجزا استایل های سایکدلیک
کانال مجزا استایل های امبینت و داون تمپو سایکدلیک

روبات پیشرفته موزیک ایرانیان دیجی در تلگرام

از قابلیت جستجوی مود استفاده کنید
مدیریت مجموعه ایرانیان دیجی
Dj HellX