دانلود این آلبوم
موزیک الکترونیک در ژانر امبینت و استایل
دارک امبینت
.
Dark Ambient / Drone

Chris Russell – Presence

Chris Russell - Presence Dark Ambient دارک امبینت

Artist : Chris Russell
Album : Presence
Genre : Dark Ambient / Drone
Label : Synphaera Records
Release : 2019.05.14

Chris Russell – Presence

دانلود آهنگ دارک امبینت
موزیک تاریک ,عمیق و خاکستری

Moods : Night Chill Dark

اگر مخاطب این سبک هستید به یکی از کانال های تلگرام ما در این ژانر بپیوندید
کانال مجزا استایل های امبینت و داون تمپو سایکدلیک

روبات پیشرفته موزیک ایرانیان دیجی در تلگرام

از قابلیت جستجوی مود استفاده کنید
مدیریت مجموعه ایرانیان دیجی
Dj HellX