PsyDub

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Psy Dub یکی از سبک های داون تمپوی موزیک سایکدلیک است که مشخصه اصلی آن بیس لاین تک ضربی و […]

Hi Tech

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Hi Tech سریع ترین سبک موزیک سایکدلیک است و مشخصه اصلی آن تمپوی بالایش است. انواع مختلف هایتک ساخته میوشند […]

Dark Psy

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Dark Psy یا همان دارک سایکدلیک ترنس دارای صداسازی های خشن و فرازمینیست که در تمپوی بالای 150 bpm تولید […]

Forest

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Forest همانطور که از نامش پیداست با شبیه سازی جنگل های تاریک در موزیک سایترنس شکل گرفت. در سبک فارست […]

Twilight

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Twilight یکی از استایل های مناسب پلی کردن در شب میباشد که مشخصه اصلی آن صداهای فرازمینی و موذیانه درونش […]

Night FullOn

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Night FullOn همانطور که از نامش پیداست زیر شاخه استایل فول آن است یعنی تمام المان های ساختاری فول آن […]

Nitzhonot

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Nitzhonot یکی از قدیمی ترین سبک های سایترنس میباشد و کمی بعد از گوا ترنس متولد شده است. شباهت بسیار […]

Morning

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Morning PsyTrance و Mornigng FullOn یکی از سبک های قدیمی سایترنس میباشد که مشخصه اصلی آن بیس لاین ساده و […]

Full On

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل FullOn یکی از سبک های پرطرفدار سایترنس میباشد که مشخصه اصلی آن بیس لاین های ممتد و بدون وقفه است. […]

Goa PsyTrance

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Goa Trance قدیمی ترین استایل موزیک سایکدلیک ترنس میباشد. در واقع بهتر است بگوییم مادر سبک های سایکدلیک ترنس همین […]