Dub / Reggae

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید ژانر Dub یکی از قدیمی ترین سبک های موزیک الکترونیک است که در دهه 60 میلادی و در جاماییکا متولد شد. […]

Break Beat

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Break Beat همانطور که از نامش پیداست بیشترین تاثیر را از سبک Breaks گرفته با این تفاوت که بیس لایت […]

Future Garage

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Future Garage یکی از سبک های جدید موزیک الکترونیک میباشد که به دلیل تمپو های آرام در رده داون تمپو […]

Trip Hop

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Trip Hop یکی از زیر شاخه های موزیک Chill Out است با این تفاوت که دارای بیس لاین ترکیبی و […]

Lounge

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Lounge یکی از سبک های قدیمی موسیقی است که جزو رده ی داون تمپو ها قرار میگیرد. موزیک لانژ در […]

Chill Out

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید ژانر Chill Out یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین سبک های موزیک الکترونیک است. مشخصه اصلی این سبک آرام بودن […]

Modular Ambient 

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Modular Ambient یکی از پیشرفته ترین سبک های موزیک الکترونیک است. آهنگساز های مدولار امبینت مهندس صدا به حساب می […]

Dark Ambient / Drone

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید استایل Dark Ambient یکی از زیر مجموعه های ژانر امبینت میباشد که مشخصه اصلی آن وجود اتمسفر های بسیار عمیق و […]

Ambient

در بخش آموزش سبک ها میتوانید با گوش کردن نمونه موزیک ها و دقت به المان های ساخت هر سبک به کمک قوه ی شنوایی خود سبک ها را درک کنید و یاد بگیرید ژانر Ambient یکی از گسترده ترین و اصلی ترین ژانر های موزیک الکترونیک میباشد. المان های موزیک امبینت را در بسیاری […]